ترمووود

چوب نمای ساختمان

فروش چوب نمای ساختمان

اتصالات و لوازم مورد استفاده در فروش چوب نمای ساختمان بر اساس تجربه بهتر است تا از انواع پیچ خود شیار برای فیکس و ثابت نگاه داشتن قطعات چوب نما بر روی دیوار استفاده نمود. با استفاده از چنین اتصالاتی دیگر نیازی به ایجاد شیارهای درونی سوراخهای ترمووود با استفاده از قلاویز و حدیده نمیباشد.

نصاب چوب نمای ساختمان

چنانچه نصاب چوب نمای ساختمان پیچهای معمولی برای نصب دیوارهای نمای چوبی ساختمان کاج و بلوط استفاده شود, میتوان با ایجاد سوراخهائی با استفاده از دریل بر روی الوار از ترک خوردگی و شکستگی در هنگام سفت کردن پیچها جلوگیری به عمل آورد. البته شایان ذکر است که در تمامی پروژه های دکوراسیون بیرونی چوب نما ساختمانها, استفاده از پیچهای ضد زنگ توصیه میشود.

ابعاد چوب نمای ساختمان

در دیگر محیطهای مرطوب ابعاد چوب نمای ساختمان از قبیل استفاده ترمو پاین و اش در استخرها.

همچنین اتاقهای سونای خشک و بخار استفاده از سیستم فاق و زبانه.

به حداقل رساندن ابعاد چوب ترمووود کاربرد پیچهای سنتی, روشی مدرن, مرسوم و زیباتر میباشد.

پرسنل شرکتهای معماری و طراحی با استفاده از دستگاههای پنوماتیک.

با فشار باد میخهای ضد زنگ را به داخل سطوح چوبی و ترموود تزریق میکنند استفاده مینمایند.

متریال چوب نمای ساختمان

بهتر است در زوایا و اضلاعی که فشار کمی بر روی سطوع و اتصالات متریال ترمووود وجود دارد, حتی المقدور از انواع الوار و مواد با حداقل گره استفاده نمود چون وجود گره های زیاد در چنین مواردی میتواند به مرور زمان به ترک خوردگی و شکستن آنها منجر گردد.یکی از دلایلی که توصیه میشود تا از انواع نمای چوبی با رتبه بندی A استفاده نمود دقیقا همین مطلب است چون عدم وجود گره در سطوح دقیقا همانند وجود چسبهای بسیار قوی عمل میکند و در بلند مدت سطوح به ندرت دچار اعوجاج و ترک خوردگی میگردند که به صورت مستقیم در قیمت چوب نمای ساختمان تاثیر می گذارد.