ترمووود, مقالات

پروفیل چوب نما ی داخلی ساختمان

پروفیل چوب نما

به منظور تولید پروفیل چوب نما با شرایط ایده آل, حرارت و میزان رطوبت در کوره های ترمو دچار تغییرات مداومی طی فرآیند خشک کردن الوار می شوند. پس از زدودن رطوبت اولیه از سطوح و بافتهای درون چوب, پروفیل چوب نما با استفاده از روشی خاص شروع به خنک شدن می نمایند.دقت عمل و کارشناسی خاصی در این مرحله صورت می پذیرد چون الوار ترمووود آسیب پذیر هستند.

پروفیل چوب نما ی ساختمان

به دلیل اختلاف دمای شدید بین سطح پروفیل چوب نما و محیط پیرامونی کارخانه

و هوای بیرون ممکن است که چوبها بلافاصله دچار ترک و شکستگی شوند.

به همین دلیل از سیستم تزریق رطوبت استفاده می گردد.

.بر اساس تجربه, کار کردن با الوار چوب که مطلقا خشک و عاری از رطوبت هستند.

به دلیل شکننده بودن بسیار دشوار است.

با قرار دادن پروفیل چوب نمای داخلی در اتاقهائی که مملو از فشار هوای مخلوط با بخار آب گرم می باشند.

سطح رطوبت در محصولات بین ۵ تا ۷ درصد تثبیت می گردد.

چوب نمای داخلی ساختمان

بسته به نوع ماده خام اولیه, سیستم ایجاد شرایط برای محصولات پروفیل چوب نما داخلی ساختمان از ۵ تا ۱۵ ساعت طول خواهد کشید. حدودا ۸۰ درصد انرژی مورد استفاده در کوره های ترموود جهت خشک کردن و باقی در قسمت تزریق رطوبت و تثبیت آن مصرف می شود که در قیاس با تولیدات دیگر صنایع چوبی تنها رقم ۲۵ درصد افزایش را نشان می دهد.