ترمووود, مقالات

مقاومت ترموود در برابر خوردگی اشعه

مقاومت ترموود برابر اشعه ماورای بنفش

مطالعات میدانی زیادی صورت پذیرفته است تا میزان مقاومت ترموود و نحوه اثرگذاری نور خورشید و در واقع تابش اشعه ماورای بنفش بر روی سطوح ترمووود مشخص گردد. همانگونه که انتظار میرود مقاومت ترمووود یا چوب نما بدلیل طبیعی بودنش, مانند دیگر اجزاء طبیعت نمیتواند به خودی خود در مقابل تابش و نفوذ اشعه ماورای بنفش مقاوم باشد. درنتیجه, رنگ قهوه ای طبیعی الواری که برای مدتی در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرند به سمت خاکستری و کمی دارای زنگ زدگی سوق خواهد کرد. در آزمایشات میدانی پس از مدت زمان حدودا ۶ ماه تغییر رنگ کاملا مشهود خواهد بود.

مقاومت ترموود در برابر خوردگی

چون زیبائی اولیه ترمووود یکی از دلایل محبوبیت این کالا در میان سازندگان و معماران میباشد, میتوان مقاومت ترموود را با استفاده از مواد و رنگهای محافظ که دارای رنگ دانه های بخصوصی هستند و یا آنهائیکه دارای لایه های حفاظتی در برابر اشعه یو وی میباشند از سطوح نمای چوبی دربرابر خوردگی, زنگ زدگی و تغییر رنگ محافظت نمود.

۱-گرچه در مقایسه با چوب های معمولی ابعاد چوب ترمووود , سیستمهای پوشش ترمو از درصد رطوبت پائین تر.

۲-درنتیجه کاهش میزان انبساط و انقباض برخوردار هستند.

۳-ولی سطوحی که در معرض تابش مستقیم نور خورشید و اشعه ماورای بنفش باشند.

۴-دارای ترکها و خوردگیهای بسیار کوچک و ریزی خواهند شد.

۵-که معمولا دارای ضخامت و قطری در حدود یک میلی متر هستند و بعضا با چشمان معمولی هم دیده میشوند.

رنگ های محافظ برای ترموود

مقاومت ترموود در آزمایشات صورت گرفته, الواری از چوب زبان گنجشک و کاج اروپائی که در کوره های با دمای بالاتر از ۲۲۰ درجه خشک میشوند, حتی بدون استفاده از رنگهای محافظ, از خود مقاومت بیشتری در برابر تغییر رنگ و خوردگی نشان می دهند. همچنین, در اثر تابش و نفوذ حرارت بالاتر به عمق چوب, رشد کپک و جلبک هم در چوبهای ترمو تا حد بسیار قابل قبولی کاهش نشان خواهد داشت.