فینگرجوینت, مقالات

فینگرجوینت یعنی چه ؟

در تمامی دوران زندگی بشر اولین کاری که بعد از قطع درخت انجام می دهد این است که آن را به تکه های کوچک تقسیم میکند تا بتواند به راحتی از آن برای ساخت وسایل استفاده کند.در برش چوب به قطعات کوچک علاوه بر اینکه ممکن است ضایعات زیادی ایجاد شود بعضی از درختان از داخل پوسیده می باشند و مجبور  می شویم الوارها را به قطعات کوچک تر نیز برش دهیم.

فینگر جوینت روشی است که در آن قطعات کوچک چوب را با روش شانه ای به یکدیگر وصل می کنند و از این طریق یک صفحه بزرگ برای انجام کارهای نجاری ایجاد می کنند.

فینگر جوینت در زبان فارسی به معنای اتصال انگشتی است و علت نام گذاری  بدلیل شباهت اتصال فینگر جوینت به انگشت های دست هنگام گرفتن یکدیگر می باشد.

البته باید به این موضوع توجه کرد که فینگر جوینت ها از چوب های کوچک تشکیل شده اند نه از ضایعات چوبی و در مقایسه با نئوپان که از ضایعات چوبی ساخته شده است از مقاومت بالایی برخوردار  هستند.

در روش فینگر جوینت ابتدا تکه های کوچک مستطیلی شکل چوب به یکدیگر چسبانده شده و پروفیل را ایجاد می کنند سپس از اتصال این پروفیل ها فینگر جوینت ساخته می شود.

شما می توانید تمامی فینگر جوینت های مورد نظر خود را در بازرگانی هادی چوب بهترین عرضه کننده فینگر جوینت  و وارد کننده فینگر جوینت پیدا کنید برخی از این فینگر جوینت ها عبارت اند از:

  • فینگر جوینت رابر وود
  • فینگر جوینت راش
  • فینگر جوینت آکاسیا
  • فینگر جوینت بلوط
  • فینگرجوینت ساپلی
  • فینگر جوینت روسی
  • فینگر جوینت پالونیا
  • فینگرجوینت گردو
  • فینگر جوینت باران
  • فینگر جوینت ونگه