ترمووود

تکسچر ترمووود رها

 تکسچر ترمووود

هنگامیکه قصد استفاده از چکش و میخهای معمولی ضد زنگ را دارید, و یا در مواقع نصب کردن بعد از انتخاب تکسچر ترمووود رها قطعات بر روی سطوح دیوار با پیچ, بهتر است تا با استفاده از دریل کردن و تعبیه سوراخهای ریز, شکافت و ترک و میزان انحراف از سطح تراز را به حداقل رساند. بطور کلی هنگام استفاده از چسبهای مایع صنعتی برای اتصال قطعات ترموود و یا پوشاندن درزهای موجود بایستی الوار را به عنوان نوع سخت چوب در نظر گرفت.

دانلود تکسچر ترمووود

توصیه میشود قبل از دانلود تکسچر ترمووود رها برای مشتریان توضیح دهید که بدون استفاده از رنگهای محافظ, حتی بهترین چوب نمای مورد استفاده رتبه آ پس از مدتی از خود رنگی شبیه به نقره ای بروز خواهد داد.بر اساس آزمایشات به عمل آمده, ترمو پاین و اش سازگاری بسیار خوبی با محصولات بر پایه آب و روغن دارا میباشند ولی نفوذ پذیری روغن بیشتر است و تاثیر پذیری قیمت ترمووود در برابر رنگهای محافط با افزایش دمای محیط بهتر و بیشتر خواهد بود.

تکسچر ترمووود جدید

نکته مهم تکسچر ترمووود جدید در هنگام نگهداری چنین محصولات چوبی در انبار محافظت از آنها در برابر باران میباشد.

تمام قطعات و پالتها بایستی از کاورهای مناسب کاغذی و یا نایلونی  در برابر عوامل جوی برخوردار باشند.

البته شرایط نگاهداری چوب نما خاص دیگری مورد نیاز نیست.

میتوان از یک دست رنگهای آماده کننده سطوح قبل از پوشش رنگ اصلی بر روی محصولات استفاده کرد.

چنین کاری نفوذ پذیری رنگ اصلی را افزایش خواهد داد.

تکسچر ترمووود چوبی

تکسچر ترموود محصولات ترموود به جهت قرارگیری در کوره های مخصوص همواره از خود بوی مطبوع و ملایمی شبیه به دود ساطع میکنند که کاملا بی خطر است. توصیه میشود به دلیل ریز بودن تراشه ها و ریزگردهای حاصله از سمباده زنی و هموار نمودن محصولات نمای چوبی ساختمان, پرسنل انبار از ماسکهای محافظ در برابر گرد و خاک استفاده نمایند.