ترمووود, مقالات

ترمووود کارینگتون

شرکت ترمووود کارینگتون

بسته به نوع کوره های مورد استفاده توسط شرکتهای تولید چوب نما از جمله شرکت ترمووود کارینگتون , ترکیبی از آب, بخار, و گرما در فرایند تولید سطوح ترمو کاربرد دارند و موجب تغییرات محیطی و وضعی در دیواره های سلولی الوار گردیده و باعث تبخیر مواد شیمیائی از درون مولکولها و خارج شدن چسب و رزین از مویرگهای آنها خواهد شد.همانگونه که انتظار می رود, بدنه کوره ها برای تولید چوب ترموود از استیل ضد زنگ ساخته می شوند که مجهز به رادیاتورهای تولید گرما و دمنده های مخصوص و همچنین مکانیزم های ایمنی ویژه ای برای پرسنل و اجتناب از آتش سوزی می باشند.

ویژگی ترمووود کارینگتون

از ویژگی ترمووود کارینگتون در فرایند تولید گرما.

در کوره های چوب نما خشک کن از راه حلهای مختلفی ترمووود فنلاند استفاده می شود.

از قبیل المنتهای گرمائی برقی , سوخت,گاز و همچنین روغن داغ. تقریبا در تمامی انواع کوره ها.

سیستمی برای تولید بخار نیز وجود دارد چون جزئی جدانشدنی در خشک کردن چوبها تزریق بخار می باشد.

تولید ترموود کارینگتون در گرما

در هنگامی که الوار ترمووود کارینگتون درون کوره داغ می شوند, ترکیبات مختلف و آتش زائی از آنها متصاعد می گردد که توسط کانالهای بخصوصی به بیرون از کوره هدایت شده و می سوزند. این کار بدین جهت صورت می پذیرد که طبق استانداردهای بین المللی نبایستی چنین گازهائی در طبیعت و محیط زیست رها شوند چون حاوی مواد و ترکیبات شیمیائی بخصوصی هستند.