ترمووود, مقالات

اجرای نمای چوبی ترمووود

نصب قطعات نمای چوبی ترمووود

در اجرای نمای چوبی ترمووود شرایط محیط کارگاهی تفاوت چندانی بین ترمو و دیگر انواع الوار از نقطه نظر سمباده کاری و هموار و نرم نمودن سطوح به منظور آماده سازی آنها جهت نصب وجود ندارد و ناکنون مشکلی گزارش نشده است.حتی در اجرای نمای چوبی ترمووود بسیاری از موارد مشاهده شده است که احتیاجی به استفاده از دستگاههای سمباده دستی و برقی هم وجود ندارد.

مراحل اجرای نمای چوبی ترمووود

قطعات نمای چوبی ساختمان پس از خروج از کوره دارای سطوحی نرم و صاف و نیاز به حداقل آماده سازی را دارند.

کمترین میزان خاک اره وجود دارد و با پاکسازی مختصری برای رنگ آمیزی یا استعمال پولیش آماده میگردند.

در هنگام استفاده از چسبهای صنعتی بایستی به انواع مناسب آنها.

برای نمای ترمووود و برای انواع چوب های درخت کاج اروپائی و درخت بلوط دقت نمود.

هر چه قدر درجه تیرگی رنگ الوار به جهت درجه حرارت بالاتر در کوره ها بالاتر باشد.

در دمای بالا ، اجرای نمای چوبی ترمووود چسب ها هم.

به همان اندازه قدرت نفوذ کمتری را در محصولات خواهند داشت.

به دلیل در معرض قرار گرفتن الوار چوب های با حرارت بالا و به مدت طولانی, منفذهای سلولی بسته شده.

چسبهای صنعتی شانس نفوذپذیری کمتری را در مقایسه با الوار معمولی خواهند داشت.

قیمت اجرای نمای چوبی ترمووود

برای اجرای نمای چوبی ترمووود در هنگام استفاده از چسبها برای اتصال درزهای قطعات ترموود و یا متصل نمودن درب و پنجره ها و قابهائی که از نوع چوب نما هستند, بایستی به کلاس حرارتی آنها هم توجه کافی صورت پذیرد. در برخی موارد با فشار و انحراف کمی در محصولات چسبها از قطعات جدا میشوند. به همان دلیل نفوذ پذیری اولیه کمتر. البته, چسب چوب EPI دارای قدرت نفوذ و استحکام بسیار بالائی جهت استفاده در چنین کاربردهائی میباشد.